BØKER

Tingenes metode. Museene som tingsteder (2018), red. Hege B. Huseby og Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum.

Museumsutstillinger – Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger (2017), red. Hege Børrud Huseby og Pia Cederholm, Museumsforlaget. (Artikler på norsk, svensk og dansk). (Anmeldelse i Museumsnytt)

 

MANUS TIL LYDPRODUKSJON

Sammen med Mari Paus har jeg skrevet en rekke manus til forskjellige typer lydproduksjoner – klassiske audioguider, hørespill for barn, reporterstemme til radioreportasjer m.m. Du finner mer informasjon og  lytteeksempler på Lutter øres hjemmeside.

 

ARTIKLER

Solid åpning for Skoltesamisk museum – anmeldelse, Museumsnytt Nr.4/2017
Ting som tegn – artikkel i Museumsutstillinger, red. Huseby og Cederholm, 2017
Texts and Things – konference på tvers – artikkel i Utställningsestetisk forum Nr.2/2017

Kuratorn och kurateringen – artikkel i Utställningsestetisk forum Nr.3/2016

Følelsen av Pels, anmeldelse av utstillingen «Pels – liv og død»medforfatter: Elise M. Lund – Nordisk Museologi Nr. 1/2015
Subkultur på utstilling – anmeldelse, Museumsnytt Nr. 3/2015

Brita Brenna: Med monterperspektiv på tilværelsen – intervju, Museumsnytt Nr. 5/2014
En glippe for fantasien – anmeldelse, Museumsnytt Nr. 4/2014
Musikk på museum – reportasje, Museumsnytt Nr. 2-3/2014 (dobbeltnummer)

Fem punkter för att utveckla utställningskritiken – Utställningsestetisk forum Nr.3/2013
Let etter engasjementet! – Kommentar om utstillingskritikk, Museumsnytt Nr.5/2013
Grande Gallerie de l’Évolution. Natur på utstilling i Paris –
anmeldelse, Museumsnytt Nr. 4/2013

Anmeldelse av Popsenteret – ArkitekturN 8/2012
Populært nettverk for nettkommunikatører
 – reportasje, Museumsnytt Nr. 4/2012
Diffuse målsetninger for bruk av sosiale medier – kommentar, Museumsnytt Nr. 4/2012
Utställningsrecensioner och behovet av en miljö – Utställningsestetisk forum Nr.4/2012
Anmeldelse av Mind Gap – Museumsnytt Nr. 3/2012
Hvorfor blogger museer? – Ballrommet, 28. juni 2012
Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? – artikkel, Museumsnytt Nr. 2/2012

Samfunnsaktøren – reportasje, Museumsnytt Nr. 5/2011