Jeg jobber med fortellinger og kulturformidling i to- og tredimensjonale rom. Fra og med høsten 2021 videreutdanner jeg meg til mediegrafiker for å kunne jobbe enda mer med digital- og visuell formidling av kultur og viten.

hegebhuseby[att]gmail.com
+45 27823141

CV

Erfaring

2022 – Fødselspermisjon

2021 – Mediegrafikerelev, Next, København

2020 – Fødselspermisjon

2012 – 2019 Produsent, tekstforfatter og medeier i Lutter øre AS
Lutter øre har produsert lydformidling for bl.a Munchmuseet, Nobels fredssenter, Vikingskipsmuseet i Oslo og Norsk Folkemuseum. Vi har samtidig arbeidet for å utvikle stedsspesifikk lyd som sjanger og teknologi til dette. Lutter øre ble startet og drevet av Hege B. Huseby og Mari Paus. CV for Lutter øre.

2011 – 2019 Selvstendig virksomhet innen utstillingsutvikling og museumsformidling
Konsulentoppgaver, museumstekster, innholdsutvikling til utstillinger, utstillingskritikk, kulturjournalistikk, foredrag og undervisning. Oversikt over tekster. Oversikt over foredrag og undervisning.

April 2016 – november 2018 Prosjektkoordinator for Tingenes metode ved Norsk Teknisk Museum.
Ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon, drift av nettside, arrangering av seminarer og konferanse, redaktør og prosjektleder for publikasjonen Tingenes metode. Museene som tingsteder . Tingenes metode var et forsknings- og utviklingsprosjekt med seks delprosjekter og et samarbeid mellom Norsk Teknisk Museum, Kulturhistorisk Museum i Oslo og Oslo Museum. 

Mai 2018 – oktober 2019 Deltaker og utstillingskritiker i KAM-prosjektet i regi av Museumsnytt.

April 2013 Tekstkonsulent på utstillingsprosjekt, Sixsides AS

November 2012-april 2013 Innholdskonsulent på utstillingsprosjekt, Sixsides AS

Oktober 2012 – januar 2013 Prosjektmedarbeider, Fredprisutstillingen, Nobels Fredssenter

Mars 2012 – januar 2013 Innholdsansvarlig for utstillingsprosjekt, Sixsides AS.

November 2011 – desember 2011 Prosjektmedarbeider, Fredprisutstillingen, Nobels Fredssenter

Februar 2010- mai 2010 Praktikant, utstillingsproduksjon, Karen Blixen Museet i Rungstedlund

UTDANNELSE

2021 – Next København // Mediegrafikerelev (Vår 2022 – fødselspermisjon)


2009 – 2011 Københavns Universitet // Moderne Kultur og Kulturformidling // Mastergrad


Vår 2009 McGill University, Montreal // Medier og kultur // Bachelor utveksling


2006 – 2009 Universitetet i Bergen // Medievitenskap og Visuell Kultur // Bachelorgrad


2005 – 2006 Buskerud Folkehøjskole, Darbu, Norge // Film og video // Højskole

BØKER

Tingenes metode. Museene som tingsteder (2018), red. Hege B. Huseby og Henrik Treimo, Norsk Teknisk Museum.

Museumsutstillinger – Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger (2017), red. Hege Børrud Huseby og Pia Cederholm, Museumsforlaget. (Artikler på norsk, svensk og dansk). (Anmeldelse i Museumsnytt)

ARTIKLER

Ikke naken, ikke kledt – kommentar i slutterapport for KAM-prosjektet 2019

Vandring i livets tre – anmeldelse, KAM-prosjektet, Museumsnytt 2018

Solid åpning for Skoltesamisk museum – anmeldelse, Museumsnytt Nr.4/2017
Ting som tegn – artikkel i Museumsutstillinger, red. Huseby og Cederholm, 2017
Texts and Things – konference på tvers – artikkel i Utställningsestetisk forum Nr.2/2017

Kuratorn och kurateringen – artikkel i Utställningsestetisk forum Nr.3/2016

Følelsen av Pels, anmeldelse av utstillingen «Pels – liv og død»medforfatter: Elise M. Lund – Nordisk Museologi Nr. 1/2015
Subkultur på utstilling – anmeldelse, Museumsnytt Nr. 3/2015

Brita Brenna: Med monterperspektiv på tilværelsen – intervju, Museumsnytt Nr. 5/2014
En glippe for fantasien – anmeldelse, Museumsnytt Nr. 4/2014
Musikk på museum – reportasje, Museumsnytt Nr. 2-3/2014 (dobbeltnummer)

Fem punkter för att utveckla utställningskritiken – Utställningsestetisk forum Nr.3/2013
Let etter engasjementet! – Kommentar om utstillingskritikk, Museumsnytt Nr.5/2013
Grande Gallerie de l’Évolution. Natur på utstilling i Paris – 
anmeldelse, Museumsnytt Nr. 4/2013

Anmeldelse av Popsenteret – ArkitekturN 8/2012
Populært nettverk for nettkommunikatører
 – reportasje, Museumsnytt Nr. 4/2012
Diffuse målsetninger for bruk av sosiale medier – kommentar, Museumsnytt Nr. 4/2012
Utställningsrecensioner och behovet av en miljö – Utställningsestetisk forum Nr.4/2012
Anmeldelse av Mind Gap – Museumsnytt Nr. 3/2012
Hvorfor blogger museer? – Ballrommet, 28. juni 2012
Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? – artikkel, Museumsnytt Nr. 2/2012

Samfunnsaktøren – reportasje, Museumsnytt Nr. 5/2011

FOREDRAG OG UNDERVISNING

Forelesning om utstillingskritikk for masterstudenter i Museologi og kulturarv ved Universitetet i Oslo. 18.10.2018

PechaKucha om lydformidling på ”Kulturminnebøndenes fortellerseminar”, 14.10.2017

Remediation – Bridging the gap between between scenography and authenticity – Presentasjon på konferansen «Mangfoldige museumspraksiser – museet som overflødighetshorn», Oslo 25.10.2016

Forelesninger om utstillingsproduksjon og auditiv formidling på Westerdals Oslo ACT. 2013, 2014, 2015, 2016

Foredrag om lyd i utstillinger på internt seminar på Kulturhistorisk museum i Oslo, 20.11.2015

Forelesning om utstillingsanalyse på museumskurset «Det relevante museum», Trondheim 27.10.2015

Foredrag om utstillingsanalyse for Det nasjonale museumsnettverket for sjøfart, Grimstad 11.06.2015

Foredrag om utstillingskritikk på Musernas vårmöte, Stockholm, 16.5.2013

Historical audiovisual media texts on display – a case study of multimedia installations at the Museum of London and the Churchill Museum – Presentasjon på konferansen LARM, i panelet «The practices of exhibiting sound», København 15.11.2013

PROSJEKTER

Arrangør og initiativtaker til tre arbeidsseminarer om utstillingskritikk under tittelen Kompetanseløft for anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger. I samarbeid med Museumsnytt og senter for museumsstudier på UiO, ble støttet av Norsk kulturråd (2013)

Arrangør og initiativtaker til bloggstafett i forkant av Norsk kulturråds årskonferanse «Fortiden for tiden – møter mellom museer, arkiv og kunst» (2011)

Website Built with WordPress.com.

%d bloggere liker dette: