Hege B. Huseby produserer, utvikler og studerer fortellinger og kunnskapsformidling i to- og tredimensjonale rom.


Med faglig spesialisering i kultur- og naturhistoriske utstillinger kan jeg bidra til utvikling av utstillingskonsepter og innholdsproduksjon til utstillinger. Jeg gjør også analyser av eksisterende utstillinger med henblikk på hvordan de kan fornyes med enkle grep og holder foredrag om kultur- og naturhistoriske utstillinger, utstillingsskritikk og – analyse.

 

Museumsutstillinger_omslag.indd

Sammen med Pia Cederholm har jeg redigert antologien Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere kultur- og naturhistoriske utstillinger. 

Antologien kan bestilles fra Museumsforlaget.

 

 

lutterore_logo_soundcloud_rosa

 

Lutter øre er et lite lydproduksjonsselskap som drives av Mari Paus  og meg. Vi produserer lydformidling til museer og andre kunnskapsinstitusjoner.

Se mer på www.lutterøre.no