Hege B. Huseby produserer, utvikler og studerer fortellinger og kunnskapsformidling i to- og tredimensjonale rom.

Jeg driver selvstendig virksomhet innenfor kulturformidling og tekstproduksjon. Jeg har praktisk og akademisk spesialisering i kulturhistoriske utstillinger, og har erfaring fra tekst-, lyd- og annen innholdsproduksjon til utstillinger, samt redaktørarbeid. I tillegg arbeider jeg som produsent og prosjektleder, blant annet i lydproduksjonsfirmaet Lutter øre. Jeg er bosatt i København, men jobber både i Norge og Danmark og er også orientert mot det svenske museumsmiljøet.

 

Screen Shot 2018-02-21 at 14.57.45.png

I perioden 2016-2017 var jeg prosjektkoordinator for prosjektet Tingenes metode ved Norsk Teknisk Museum. Sammen med prosjektleder Henrik Treimo har jeg vært redaktør for en oppsummerende katalog om prosjektet. Katalogen kan lastes ned og bestilles gratis fra prosjektets hjemmeside.

 

 

Museumsutstillinger_omslag.indd

Sammen med Pia Cederholm har jeg redigert antologien Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere kultur- og naturhistoriske utstillinger (Museumsforlaget 2017)

Antologien kan bestilles fra Museumsforlaget.

 

 

lutterore_logo_soundcloud_rosa

 

Lutter øre er et lite lydproduksjonsselskap som drives av Mari Paus  og meg. Vi produserer lydformidling til museer og andre kunnskapsinstitusjoner.

Se mer på www.lutterøre.no