Retro Nørrebro

Lutter øre, Om å være selvstendig/frilanser

dagens kontor café Retro

 

Lørdager kan brukes til å sende rapporter til Oslo kommune, lese i Lydia Davis for inspirasjon til utstillingstekster, få gode nyheter fra gode venner, skrive prosjektbeskrivelser til nye utstillingskonsepter og drømme om hva Kollektivradio.no kan bli til i framtiden.

Dagens kontor er: Retro Nørrebro i Jægersborgsgade.

2015

Jobb og prosjekter, Lutter øre

I år igjen starter jeg på et nytt år uten å vite særlig mye om hva som kommer til å skje. I starten av 2014 visste jeg at jeg skulle bo et halt år i Paris og et halvt år i København, og at jeg skulle jobbe mer med Lutter øre enn jeg hadde gjort tidligere. Det eneste prosjektet jeg visste jeg skulle jobbe med var «Med nye ører på» – et utviklingsprosjekt om lydformidling til reiselivsaktører. Det viste seg å bli til mye mer.

Nå i starten av 2015 vet jeg at jeg skal fortsette å bo i København og at jeg fortsatt skal jobbe med Lutter øre. Ellers er det ganske åpent, men noen planer (og ønsker) har jeg:

  • Jeg vil fortsette å skrive om utstillinger jeg ser.
  • Jeg vil fortsette å jobbe med Lutter øre.
  • Jeg vil fortsette å etablere meg i København.
  • Jeg vil fortsette å bygge opp utstillingskritikk.no.
  • Jeg vil gjerne jobbe på et utstillingsprosjekt igjen.
  • Jeg vil gjerne jobbe med formidling og fortellinger i flere formater, som for eksempel spill.

I tillegg gleder jeg meg til å se hva som dukker opp av nye prosjekter som jeg ennå ikke vet noen ting om.

2014 med Lutter øre i fokus

Jobb og prosjekter, Lutter øre

I 2014 ble Lutter øre formelt sett et firma. Etter å ha jobbet prosjektbasert i over to år så var tiden inne for å teste hvordan det ville være om vi begge to hadde fullt fokus på samarbeidet. Med innvilget støtte til et utviklingsprosjekt og ingen andre forpliktelser som ventet var omstendighetene også gode. (At vi bodde i hvert vårt land var en utfordring vi valgte å ikke la styre avgjørelsen.)

Våren 2014 gikk vi på salgsmøter, presenterte oss der vi fikk muligheten, pitchet ideer, gikk på kurs i hvordan drive kulturnæring og jobbet med utviklingsprosjektet om lydformidling til reiselivet. Vi hadde lønn til noen måneder. De to foregående årene hadde vi opplevd å få flere prosjekter uten å gjøre noe særlig reklame, derfor regnet vi med at nå, når vi til og med jobbet målrettet for det, så ville det også dukke opp noe utover våren.

Det skjedde ikke, ikke før vi nesten hadde gitt opp, og pengene for lengst var brukt opp og inntekten måtte spes på med andre prosjekter. Rett før sommerferien fikk vi plutselig tre oppdrag, og de kom fra helt andre kanter enn der vi hadde hatt oppmerksomheten vår.

Høsten 2014 produserte vi fire lydturer for Ibsenmuseet til Sitatgata i Oslo sentrum. Vi gjorde en lydproduksjon for Næringsparken i Helgeland, og vi lagde 6 podkastepisoder om Alf Prøysen for barn mellom 3 og 6 år. I tillegg ble vi intervjuet av Kapital (stor stas!).

Til å være første år som nystartet bedrift synes jeg vi klarte oss ganske godt. Men med «kontorer» i to land og en bransje der beslutningsprosesser og budsjetter tar lang tid (søknader, søknader, søknader), skal vi jobbe enda mer med å finne den formen og de prosjektene som passer best for oss. Det skal vi fortsette med i 2015.

Tekster med avsendere

Lutter øre, Teori

I Lutter øre arbeider vi med å formidle komplekse problemstillinger, historie, forskning og viten. Det gjør vi ved å bruk lyd som medium og samspillet mellom informasjon og det fysiske rommet lytteren er i som virkemiddel. Vi mener at det i de fleste tilfeller er viktig at fagfolkene og forskerne selv får lov til å formidle det de er eksperter på. Alle tekster har en avsender, og vi mener det er lettere for publikum å forstå en tekst dersom man kjenner denne avsenderen. Vårt bidrag er å skape en god ramme for innholdet.

I utstillingsproduksjon er samspillet mellom informasjon og det fysiske rommet helt sentralt og også der mener jeg at forskere og fagfolks stemmer burde bli mer synlige. Viten er ikke en objektiv størrelse, og prosjektene museet setter i gang er resultater av enkeltpersoner og gruppers engasjement og ideer. Jeg tror også at det vil være lettere for publikum å forstå utstillinger om avsenderen ble tydeligere. Særlig nå når verken publikum eller museum anser museets fortelling som den eneste og riktigste. Likevel bruker man fremdeles et formidlingsspråk som skjuler avsendere, motiver og kontekstuelle påvirkninger. Ønsker man at det skal se ut som om utstillingene oppstår ut av intet?

Lutter øre på heltid!

Jobb og prosjekter, Lutter øre

Siden høsten 2011 har jeg jobbet med museumsformidling som frilanser. Men nå er den tiden over, i hvert fall for en stund. For i år skal Mari Paus og jeg arbeide fulltid med Lutter øre og lydformidling. Vi starter firma sammen og ser hva som skjer.

I tillegg til lydformidlingen håper jeg å kunne ta med meg mer av det jeg har gjort de siste to årene inn i Lutter øre. Vårt hovedfokus vil være å produsere nyskapende lydformidling og stedsspesifikk radio for museer, men vi ønsker også å arbeide bredere med museumsformidling og lydproduksjon.

Du kan følge med på hva vi arbeider med på Lutter øres hjemmeside, eller på siden vår på Facebook.

Juni 2012, Dale-Gudbrands gard, Hundorp.
Feiring av ferdig produksjon av «Tusenårsstien i lyd» og finpuss av åpningstalen.