• Every day the same dream

    For et par år siden tenkte jeg en del på hva en ”nettutstilling” kunne være for noe, og jeg skrev en hel serie av blogginnlegg om nettutstillinger. Det er ikke så mange som snakker om nettutstillinger lenger. Digital formidling har begynt å få sine egne former og sjangre og trenger kanskje ikke lenger kle seg ut…

  • Virkemidler i innledningen

    ”When meeting something new, people experience a sense of urgency and have the idea that they have a short amount of time to find out what the exhibition is about; which particular approach or strategies the exhibition establishes; what one can expect to happen in the next hour; and what one can do at the…

  • Interaction – with what?

    p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { } Interaction is a key-word in exhibition planning today. But what do we want the museum visitors to interact with? The museum personnel, the information communicated by the exhibition, the technology or the other visitors? One week ago I visited the new national centre of pop and rock in…

Website Built with WordPress.com.