• Vil du lese mer om Tingenes metode?

  Tingenes metode. Museene som tingsteder ble tittelen på katalogen om prosjektet Tingenes metode. Den inneholder en introduksjon til det teoretiske utgangspunktet for prosjektet, presentasjoner av alle delprosjektene, refleksjoner over alle delprosjektene og innimellom noen praktiske tips til hvordan man gjennomfører denne typen prosjekter. Tingenes metode. Museene som tingsteder kan lastes ned eller bestilles, gratis, på prosjektets…

 • Å vekke publikums fantasi

  Pierre Curie has come on stage in Marie’s life at the precise moment at which it was suitable that he should appear.             The year 1894 has begun. Marie is assured of obtaining her license in July. She is beginning to look beyond, she is more available, and the spring is beautiful. Pierre is already…

 • Å komponere en utstilling

  Komposisjon betyr ”sammensetning, blanding” står det i Store norske leksikon, og innenfor billedkunsten er begrepet en ” betegnelse for de enkelte delers innbyrdes ordning og gruppering i et kunstverk, med tanke på å skape en helhetsvirkning.” (snl.no). Å komponere noe vil derfor si å skape noe, å sette sammen deler til en helhet. Komposisjon er…

 • Sanne historier og ekte narrativ

  Sanne historier Hvordan man forteller historier i et bestemt medium påvirkes av hvilke forventninger publikum har til dette bestemte mediet. Alle medier og mediesjangre har noen definerende kvaliteter som gjør at vi kaller noe et fotografi, noe et maleri, noe en roman og noe annet en avis. Noen definerende kvaliteter er bestemt av den fysiske…

 • Hva skal utstillingstekster?

  Utstillingstekster bør brukes like varsomt, sparsomt og nøye gjennomtenkt som gjenstander, film og romlige virkemidler. Men hva skal utstillingstekstene? Kort er bedre en langt? I boka Present on Site: Transforming Exhibitions and Museums sammenligner Bruno Ingemann de nye tekstene i Nationalmuseets faste utstilling fra 2008 med de gamle tekstene fra 1972. Tekstene i den nye…

Website Built with WordPress.com.