• Å vekke publikums fantasi

  Pierre Curie has come on stage in Marie’s life at the precise moment at which it was suitable that he should appear.             The year 1894 has begun. Marie is assured of obtaining her license in July. She is beginning to look beyond, she is more available, and the spring is beautiful. Pierre is already…

 • Hva skal utstillingstekster?

  Utstillingstekster bør brukes like varsomt, sparsomt og nøye gjennomtenkt som gjenstander, film og romlige virkemidler. Men hva skal utstillingstekstene? Kort er bedre en langt? I boka Present on Site: Transforming Exhibitions and Museums sammenligner Bruno Ingemann de nye tekstene i Nationalmuseets faste utstilling fra 2008 med de gamle tekstene fra 1972. Tekstene i den nye…

 • Retro Nørrebro

    Lørdager kan brukes til å sende rapporter til Oslo kommune, lese i Lydia Davis for inspirasjon til utstillingstekster, få gode nyheter fra gode venner, skrive prosjektbeskrivelser til nye utstillingskonsepter og drømme om hva Kollektivradio.no kan bli til i framtiden. Dagens kontor er: Retro Nørrebro i Jægersborgsgade.

 • Virkemidler i innledningen

  ”When meeting something new, people experience a sense of urgency and have the idea that they have a short amount of time to find out what the exhibition is about; which particular approach or strategies the exhibition establishes; what one can expect to happen in the next hour; and what one can do at the…

 • Høstens tema: Virkemidler i utstillinger

  Litteraturen har jeg-person, beskrivelser, metaforer, sammenligning, personifisering, allvitende forteller, hopp i tid, tilbakeblikk, spenningskurve, forskjellige synsvinkler, osv. Filmen har i tillegg ulike billedutsnitt, klipp mellom forskjellige bilder, voice over, musikk, osv.  Diktet har bokstavrim, setningsbrudd, rim, osv. Men hva er utstillingsmediets virkemidler? Utstillinger har selvfølgelig gjenstander, utstillingstekster, bilder, film, lyd, det fysiske rommet og så…

Website Built with WordPress.com.