Nettutstilling – Del 2: Hvorfor lage nettutstillinger?

Debatt, Teori
Det er et krav om at statsstøttede museer skal produsere et visst antall nettutstillinger i året. Men hva er egentlig en nettutstilling? For noen dager siden møttes en håndfull nettkommunikatører ved forskjellige museer for å diskutere temaet. Jeg var så heldig å få være med, og i fem blogginnlegg oppsummerer jeg tankene som ble luftet og mine refleksjoner om temaet.

Hvorfor skal museer lage nettutstillinger?

Selv om vi ikke snakket så mye om hvorfor museer skal lage nettutstillinger, ble det ytret noen interessante tanker om hvorfor museene skal bruke tid på å lage noe de nesten ikke en gang vet hva er.

Muligheten for å styrke museets faglige formidling, er jo hovedgrunnen til at man ønsker å lage nettutstillinger. I tillegg kan nettutstillinger ha en viss markedsføringseffekt, og trekke flere mennesker til selve museet. For museer med en nasjonal profil og et nasjonalt ansvar, så gjør nettet helt klart at de i større grad kan oppfylle kravet om å være et museum for hele Norge.

Men nettutstillinger er ikke et begrep for all aktiviteten museer har på nettet, det var vi alle enige om. Nettutstillinger er noe annet enn nettsider med informasjon om åpningstider og noe annet enn blogg-, facebook- og twitter-aktivitet. Vi diskuterte derfor om det er det bedre å bruke begrepet nettformidling. Nettformidling er mer åpent og gir også rom for formidling via sosiale medier. Det er ikke bundet opp til våre forestillinger om hva en utstilling er.

Et argument som kom opp i diskusjonen for et fokus på nettutstillinger, er interessant å diskutere videre. Nettutstillinger er som sagt en av flere muligheter museer har for kommunikasjon og formidling på nettet, men nettutstillinger er noe som er særegent for museer. At nettutstillinger er noe man kun kan finne hos museer kan kanskje være en grunn til å styrke dette mediet/denne sjangeren?

Et annet spørsmål som ble stilt er om nettutstillinger kan styrke museumsinstitusjonen på nettet. Kan nettutstillinger bidra til å bevare en egenidentitet som kanskje blir svekket av museets deltakelse på alle mulige sosiale nettverksplattformer?

Et viktig spørsmål er derfor om man ønsker, eller trenger, en deskriptiv eller normativ definisjon av nettutstilling (Se Del 1). Skal definisjonen si noe om hva en nettutstilling er, eller skal den si noe om hva en nettutstilling burde være? En definisjon er et verktøy, men hva slags verktøy er det behov for i denne sammenhengen?

Jeg tror at for å kunne definere nettutstilling er man nødt til å vite hvorfor man ønsker å lage noe som kalles akkurat nettutstilling, og deretter finne ut hva en definisjon kan bidra med i dette arbeidet.

Nettutstilling – Del 1: Definisjon

Debatt, Teori
Det er et krav om at statsstøttede museer skal produsere et visst antall nettutstillinger i året. Men hva er egentlig en nettutstilling? For noen dager siden møttes en håndfull nettkommunikatører ved forskjellige museer for å diskutere temaet. Jeg var så heldig å få være med, og i fem blogginnlegg oppsummerer jeg tankene som ble luftet og mine refleksjoner om temaet.

Hvorfor definere nettutstilling?

Det er flere grunner til at det er ønskelig med en tydeligere definisjon av nettutstilling.

1) gjøre det lettere for museene å rapportere til kulturrådet

2) gjøre det lettere å produsere nettutstillinger.

Det er lettere å samarbeide når alle som er med vet hva man skal produsere. Skal man for eksempel produsere en musikal, da vet alle at det innebærer musikk og dans. Men hva innebærer det å produsere en nettutstilling?

3) heve kvaliteten på det som kalles nettutstillinger.

I dag holder det å kombinere bilder og tekst på museenes egne nettsider for å kalle det en nettutstilling. Ofte ser slike nettsider ut som de er ti år gamle. Produksjonen av nettutstillinger henger veldig langt etter i forhold til det spennende som skjer på nettet. En definisjon kan legge et press på utviklingen av kommende nettutstillinger.

4) gjøre det lettere for publikum å bruke mediet/sjangeren.

Nettutstilling er en sjanger/medium som publikum som regel ikke har noen forkunnskaper om. Publikum trenger opplæring i hvordan man skal bruke en nettutstilling, hvor man finner den, hvor lang tid det tar osv. Terskelen er høy for å sette seg ned for å gjøre noe når man ikke aner noe om hva det innebærer og hva man får ut av det. Men om ikke en gang de som produserer nettutstillinger vet hva det innebærer, hvordan kan vi forvente at publikum skal gjøre det?

Andre spørsmål som ble stilt i diskusjonen:

Hvem skal definere nettutstilling?
Er det slik at alle kan lage noe og kalle det en nettutstilling?
Hvordan defineres nettutstilling andre steder, internasjonalt?

Har du andre grunner til at det kan være nyttig å definere nettutstilling, eller eksempler på flere spørsmål det er viktig å stille i denne sammenhengen?

Nettutstilling – hva er det?

Debatt
Jeg har lenge tenkt at jeg skulle skrive et innlegg om nettutstillinger. Fordi jeg både fascineres og irriteres av dem. Tanken er god. Internett gir folk muligheten til å besøke museet fra deres egen stue. Det høres jo bra ut. Tilgjengeliggjøring, flere enn de som bor i nærheten eller er på reise kan se museet. Det er også bra. Et inntrykk av museet før man beveger seg ut av stua og betaler, det er det sikkert også mange som setter pris på. Formidling av verker og gjenstander som ellers ville ligget usett på lager. Supert. Og i tillegg, tenk på de estetiske mulighetene man har. Og mulighetene til interaktivitet. Tenk på det man kan prøve ut, som man ikke har ressurser til å prøve ut i det fysisk museet. Dette fascineres jeg av.

Men det er her jeg har blitt skuffa. Jeg vil ikke kalle det jeg har sett nettutstillinger. Hvorfor heter det ikke nettmagasin? Eller nettutstillingskatalog? Nettveggavis? Eller nettartikler? Hva er det som gjør nettutstillinger til nettutstillinger? Er det egentlig noe annet enn en hjemmeside med ett bestemt tema, som er knyttet til et museum? Mange nettutstillinger tar utstillingen som medium tilbake mange tiår, synes jeg. Det er små bilder og lange utstillingstekster. Og ikke så mye mer.

Det jeg lurer på, og som jeg håper noen har lyst til å være med å diskutere, er: er det mulig å utvikle nettutstillingen til en særegen spennende sjanger? Hva skal til for at noe er en nettutstilling, og ikke noe annet? Det er sjelden man lurer på om en utstilling er en utstilling eller ikke. Eller er det egentlig umulig å lage nettutstillinger, fordi det mest definerende trekket ved en utstilling er det fysiske rommet som de besøkende beveger seg gjennom? Er googleart en nettutstilling? Er jeg kun forutinntatt på bakgrunn av dårlige eksempler?

Hva tenker du?

Noen tips om gode nettutstillinger?