• Tingenes metode

  Framover, omtrent annenhver uke, vil jeg være å finne her i LAB på Teknisk museum. Fra begynnelsen av april har jeg vært tilknyttet forskningsprosjektet Tingenes metode, et prosjekt i regi av Teknisk museum, i samarbeid med Kulturhistorisk museum og Oslo museum. Tingenes metode har som formål å uvikle nye metoder for forskning på museene. Argumentet…

 • Å komponere en utstilling

  Komposisjon betyr ”sammensetning, blanding” står det i Store norske leksikon, og innenfor billedkunsten er begrepet en ” betegnelse for de enkelte delers innbyrdes ordning og gruppering i et kunstverk, med tanke på å skape en helhetsvirkning.” (snl.no). Å komponere noe vil derfor si å skape noe, å sette sammen deler til en helhet. Komposisjon er…

 • Hva skal utstillingstekster?

  Utstillingstekster bør brukes like varsomt, sparsomt og nøye gjennomtenkt som gjenstander, film og romlige virkemidler. Men hva skal utstillingstekstene? Kort er bedre en langt? I boka Present on Site: Transforming Exhibitions and Museums sammenligner Bruno Ingemann de nye tekstene i Nationalmuseets faste utstilling fra 2008 med de gamle tekstene fra 1972. Tekstene i den nye…

 • Kan utstillinger fortelle historier?

  På et uformelt museumsseminar jeg var med på før jul diskuterte vi om utstillinger kan forteller historier. Nei, mente mange, utstillinger er ikke et medium som er godt til å fortelle historier Presset om å fortelle historier har gått for langt, ble det sagt. Museene må gjøre det de er gode til, ikke prøve å…

 • Fortellinger i fortid og nåtid

  Kulturhistoriske utstillinger fortelles oftest i fortid ettersom de stort sett handler om historiske hendelser. Den klassiske fortellerformen er også fortidsformen – ”Det var en gang….” Men i sammenheng med det økte fokuset på å ikke bare formidle fakta, men også opplevelser og følelser har også presens-formen fått en plass i museumsformidlingen. Presens er et godt…

Website Built with WordPress.com.