VIKING – klassisk utstilling i flott drakt

Museumsbesøk

VIKING gir deg en varm velkomst. Det er den typen utstilling man føler seg trygg på at blir en god opplevelse.

Når man entrer utstillingen blir man omkranset, ført inn i en annen verden. Introdelen av utstillingen handler om vikingenes verden. Den handler om stedene vikingene reiste til. En stor audiovisuell installasjon med flere skjermer viser et kart over vikingenes reiser som går mot fjernere og fjernere steder. På de andre skjermene vises bilder fra stedene de reiste til – Norge, Irland, Shetlandsøyene, Østersjøen, Newfoundland, Russland og så videre. I bakgrunnen høres havbrus. Mange stopper opp foran installasjonen, og blir stående og vente på at nye bilder og nye land skal dukke opp.

Det er en introduksjon som gir store forventninger til resten av utstilling. Den vitner om at man her har tenkt på dynamikk, stemning, overblikk, narrativ. Det er derfor litt skuffende at resten av utstillingen først og fremst består av klassiske montre med vakre gjenstander. Det eneste nytenkende er at gjenstandstekstene står på touch-skjermer hvor man kan klikke på et nummer eller scrolle seg nedover for å lese om de forskjellige tingene som er merket med små nummerskilt. Dette formidlingsgrepet er helt likt for alle utstillingens montre. Ellers er de forskjellige temaene i utstillingen markert med en overordnet tekst. Og disse er veldig gode. De er fortellende og lettleste, skaper bilder.

Midt i rommet er det store skipet Roskilde 6, eller rettere sagt restene av skipet, og et stålskjelett som markerer hvordan resten kunne ha sett ut. På veggen bak den ene langsiden av skipet er det prosjektert film i stort format. Filmen viser en fjord og senere en animasjon av en landsby som røves. På andre siden av skipet er det en liten tribune, med to trinn hvor man kan sitte og se på skipet og filmen. Det er et populært sted, og fullt når jeg kommer dit. Det er fantastisk å kunne ta seg en hvil midt i en utstilling, og utsikten er flott.

Det interaktive spillet hvor man blir teste om man er en ekte viking fungerer også veldig godt. Det er lett å forstå og har akkurat nok valgmuligheter til at man ikke føler at resultatet er gitt på forhånd, og jeg tror både voksne og barn kan ha glede av det. Det ligger ganske tett opp til utstillingens øvrige temaer, men det kunne vært spennende om gjenstandene man spiller med, var noen av de man kan se i utstillingen. På den måten kunne kanskje noe kunnskap fra utstillingen festet seg enda bedre i hukommelsen.

VIKING er en vakker, gjennomført og innholdsrik utstilling, men den er ikke særlig nyskapende. Det er kanskje heller ikke meningen. Den er bunn-solid, og dermed litt kjedelig. Og som tittelen helt riktig sier – det er en utstilling om vikinger, ikke noe mer spesifikt enn det. Men gjenstandene som vises frem er virkelig flotte, det er helt klart at man har forsøkt å samle det beste som finnes av vikingskatter. Derfor synes jeg det også er litt synd at informasjonen om gjenstandene formidles på en mer tilgjengelig måte enn på litt lave informasjonskjermer. Gjenstandene ser utrolig spennende ut, og jeg regner med at hver og en av dem har blitt studert i detalj av flere forskere. Jeg kunne godt tenke meg å fått noen av deres historier enn bare de tørre tekstene om hva det er vi ser, der bare den helt sikre informasjonen er inkludert.

Følelsen for dynamikk og narrativ som introduksjonen antydet forsvinner helt i resten av utstillingen, med unntak av skips-installasjonen som er et flott midtpunkt, og som med litt mer omtanke kunne ha vært et dramaturgisk høydepunkt, også innholdsmessig.

Mer om VIKING:
Martins Museumsblog: Vikings on display 

From something to research question

Masteroppgave

p { margin-bottom: 0.21cm; }

This week I have been trying to pin down my research question. As most master students, I believe, my interest for my chosen subject did not arise from a pointed and specific question or hypothesis, but rather from a vague feeling that there is something here. Something that might be revealed if you dig deeper into it. Something that intrigues you, but you are not sure why.
My originally plan was not to write about museums, but about public libraries. However, I never got this feeling described above, that there was something there, when I thought about libraries. The reason I wanted to write about libraries was that I love them, and think they are essential for good societies, so I thought I could write something about libraries role in the society. I changed my mind last spring when I had an internship at the Karen Blixen Museum, where I, together with another student, were allowed to put up a small exhibition. At the same time I followed a course about intermediality at the University of Copenhagen. This combination gave me the feeling, there is something here. First of all, I loved working with the exhibition, the planning, the generating of ideas, the reading, the writing, the practical building, the marketing, everything. I decided that this was something I would like to have as a proper job.
During my time at the university I have read some museology, but the theory never affected me much. All the focus on objects did not engage me, and it did not help me understand the special feeling of being inside a museum. The intermediality course gave me the key to understand why I am so fascinated by museums, and what is the right way for me to theoretically approach exhibitions. I have as long I can remember been enchanted by multimedial art and culture, like film, theatre, musicals, dance and exhibitions. The intermediality course gave me some tools to talk about, think about and understand this phenomena, which woke the idea that this was master’s thesis content. A master’s thesis about the intermediality of museums exhibitions would give me the opportunity to combine my background in media and communication studies with my interest in culture, and hopefully competence that can provide more chances of making exhibitions in the future.
What I have came down to this week is that I want to find out how Lars Elleström’s media model, a model that tries to explain the relations between different media, can be useful for the way we understand the role of media in exhibitions and the intermediality in exhibitions.