Faglig utvikling: Antologi om kultur- og naturhistoriske utstillinger (2017)

Sammen med Pia Cederholm har jeg redigert antologien Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere kultur- og naturhistoriske utstillinger (Museumsforlaget 2017).

Boka er en tverrfaglig tilnærming til temaet og gir ulike synspunkter på hvordan man skal forstå, skape og vurdere utstillinger. Artiklene er skrevet av norske, danske og svenske forskere, museumsansatte, utstillingsdesignere og utstillingskritikere.

Innhold:

HEGE BØRRUD HUSEBY OG PIA CEDERHOLM
Introduksjon ……………………………………………………………………………..7

Forstå
KERSTIN SMEDS
Rummet, tinget, utställningen och jag ………………………………………..11

IRÈNE KARLBOM HÄLL
Riktiga utställningar, för tusan bövlar! ………………………………………..39

HEGE BØRRUD HUSEBY
Ting som tegn ………………………………………………………………………..47

MÄRIT SIMONSSON
Kommunicerande rum ………………………………………………………………67

TOVE ALDERIN
Utställningen som scenkonstnärligt format ………………………………….81

MAGDALENA HILLSTRÖM
Utställningspraktiker och museiideal ………………………………………….99

Skape
IRÈNE KARLBOM HÄLL
Vem gör vad, hur gör de, och framför allt, vem bestämmer? …………121

ANNE TOVE AUSTBØ
Koke suppe på en spiker eller utforske et hav av muligheter? ……….131

KARI HELENE KULLERUD
Å være tro mot målgruppa ……………………………………………………….159

IDA BENNICKE
Ordene om tingene …………………………………………………………………185

ANNELISE BOTHNER-BY
Samspill – refleksjoner rundt utstillingsdesign ……………………………215

CELIA EKELUND SIMONSEN OG NANNA HOLDGAARD
Mobile medier ………………………………………………………………………233

MARGARETA ALIN HEGELUND
Att lyssna är modellen …………………………………………………………….265

PIA CEDERHOLM
Sveriges första utställningsproducent…………………………………………283

Vurdere
BENTE VINGE PEDERSEN
Tanker om udstillingsdogmer ………………………………………………….297

ANNELIE MÅNSSON HASSBY OG HANNA SEVERINSSON
Samspelet mellan Mening och Närvaro, Ord och Ting ………………..313

SOFIE E. JENSEN
Udstillingsanalyse af Form og Indhold ………………………………………333

MARIE CARSTEN PEDERSEN
«Du er bare sur» ……………………………………………………………………..353

Faglig utvikling: Arbeidsseminarer om utstillingskritikk (2013)

I 2013 gjennomførte jeg Kompetanseløft for anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger sammen med Museumsnytt. Formålet med prosjektet var å styrke anmelderkompetansen, skape oppmerksomhet omkring og øke omfanget av anmeldelser av kultur- og naturhistoriske utstillinger

Prosjektet varte ut året og besto av tre deler:
  1. Tre arbeidsseminarer om det å anmelde kultur- og naturhistoriske utstillinger
  2. En blogg for publisering av anmeldelser og utveksling av tanker og ideer.
  3. De beste tekstene og anmeldelsene fra prosjektet, både fra seminarene og bloggen, ble trykket  i Museumsnytt nr.5/2013.
Prosjektet gjennomførtes i samarbeid med Senter for museumsstudier ved UiO, og ble støttet økonomisk av Norsk Kulturråd.

Faglig utvikling: Bloggstafett (2011)

Høsten 2011 arrangerte jeg en bloggstafett som oppvarming tilNorsk kulturråds årskonferanse i november samme år. Innleggene i stafetten tok utgangspunkt i temaet for årskonferansen: «Møter mellom museer, arkiv og kunst».

Bakgrunnen for stafetten var en idé jeg har hatt lenge, og som jeg så i forbindelse med Kulturrådets årskonferanse så en god mulighet til å få testet ut.

Med hjelp fra Marit Kjeksrud Amundsen (den gang i Vestfoldsmuseene, nå Kultur- og naturreise), Oskar Seljeskog (den gang i Oslo Museum) og Norsk kulturråd gikk prosjektet over alt forventning. Stafetten ble fullsatt og responsen var veldig positiv.

Her er en liste over alle innleggene og linker til sidene de ligger på.  God fornøyelse!

26. oktober: Norsk kulturråd – ved Siri Slettvåg og Åshild Andrea Brekke
«Om huskunstnarar og handlingsrom»

31. oktober: Liv Astrid Sverdrup – Utstillingssjef, Nobels Fredssenter
«Kunstneren i arkivet»
1. november: Hege Huseby – Frilansskribent og kulturformidler
«På grensen til kunst?»
2. november: Heidi Dahlsveen – Forteller og høgskolelektor i Fortellerkunst HioA
«Minner, metaforer og metaverse»
3. november: Kajsa Hartig – Digital navigatør, avdelingen Nye medier, Nordiska Museet Stockholm
“Om estetisering och innovation i förmedling av kulturarvet»
4. november: Gunhild Varvin – Henie Onstad Kunstsenter
«Kan formidlingen stille seg i veien for objektet?»
5. november: Benjamin Asmussen – Museumsinspektør, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg
«Udstillinger mellem æstetisering og mennesker»
6. november: Lin Stafne-Pfisterer – Museumslektor og ansvarlig for sosiale medier ved Munch-museet
«Multimediale Munch»
7. november: Charlotte S.H. Jensen – Webredaktør ved Nationalmuseet i København og frilansskribent
«Kan kunstens udtryksformer bringe os tættere på historien?»
8.november: Sophie Fuglesang – student, Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet
«Det digitale utstillingsroms potensiale»
9. november: Oslo Museum – ved Linken Apall-Olsen, formidlingsleder
«Fjes før Facebook»
10.november: Ellen Sæthre-McGuirk – Førsteamanuensis UiN
«Mens vi trykker på knappene…»
11. november: Hanne Cecilie Gulstad – student, Moderne kultur og kulturformidling, Københavns Universitet
«Kunstnerisk bruk av arkivmateriale»
12. november: Olaug Irene Røsvik Andreassen – Smithsonian Museum Practice Fellow 2011
«Pinner på rekke mellom glitrende stein»
13. november: Hanne S. Ø Butvillo – Berger museum
«Industridesign – på grensen mellom arkiv, kunst- og kulturhistorie»
14. november: Norsk visearkiv – ved Liv Kreken Kvalnes, Styreleder
«Midt i kulturen»
15. november: Marit K. Amundsen – Museumskonsulent, Vestfoldmuseene
Museum, kunst og arkiv – “alt vi trenger er en app!”

16.-17. november: Kulturrådets årskonferanse Fortiden for tiden: møter mellom museer, arkiv og kunst, Maihaugen, Lillehammer.

Utstilling: Jeg havde en farm i Afrika (2010)

«Jeg havde en farm i Afrika» var en utstilling om de ulike fortellingene om Karen Blixens liv i Afrika. Utstillingen diskuterte forholdet mellom de historiske faktaene om Karen Blixen og hennes afrikanske farm, brevene hennes til familien, romanen Den afrikanske farm, memoaren Skygger på gresset  og ikke minst filmatiseringen Out of Africa.

Jeg lagde utstillingen sammen med Sophie Fuglesang da vi begge var i praksis på Karen Blixen Museet i 2010.